Sağlık sektöründe podcast nasıl kullanılabilir?

Doğru bir strateji geliştirilirse hemen her sektörde ve her kurum (marka) podcast’lerden etkin biçimde yararlanabilir. Özellikle “sağlık sektöründe” podcast etkin bir iletişim aracı olarak kullanabilir.

Malum, sağlık alanı oldukça katı regülasyonlarla korunan, reklam ve pazarlama kısıtları olan bir sektör. Bu pencereden bakıldığında da ayrıca kurumlara katkı sunabilecek bir iletişim mecrası.

“Türkiye’de sağlık kurumları (markaları) podcast’i ne derece keşfedebildi?” diye soracak olursanız, “hemen hemen hiç” yanıtı verebilirim. Hem sağlık kurumları hem de sağlık profesyonelleri için podcast iyi bir bilgilendirme ve bağ kurma mecrası oysa. Hatta sağlığı çevreleyen STK’lar başta olmak üzere, farklı inisiyatifler de podcast’ler ile gündem oluşturabilir.

Dünya’daki en popüler sağlık ağlarından Health Podcast Networkü özellikle incelemenizi öneririm. Doktorlardan, hemşilere, sağlık kurumlarından, sağlık teknolojisi şirketlerine, spesifik sağlık temalarına kadar ne kadar geniş bir alanda profesyoneller ve kurumlar tarafından farklı farklı podcast’ler üretildiğini göreceksiniz. Hepsinin ortak noktası belirli bir hedef kitleye odaklanmaları ve o kitle için kaliteli içerikler geliştiriyor olmaları.

Elbette, iyi içerikler üretmek bu işin başlangıç noktası; ama bu podcast’leri farklı online kanallarla erişilebilir hale getirmek de bir o kadar önemli ki bu bültenin sıkı takipçileri “podcast tanıtımına” ne kadar önem verdiğimizi, sık sık bu konuda içerikler paylaştığımızı hemen anımsayacaklardır.

Sağlık sektöründe podcast’e odaklanmak isteyen profesyoneller ile kurumların önündeki en büyük zorluk, bir mecra olarak “podcast”i yeterince kavrayamamaları. Podcast, bir sosyal medya platformu, bir Youtube kanalı ya da benzeri bir dijital araç değil; hele doğrudan bir reklam ve pazarlama aracı hiç değil (zaten yasal kısıt olduğunu vurguladık).

Podcast, uzmanlığınız, kurumunuz için bir “itibar ve güven” sağlama aracı ki bunu etkili biçimde sağlayan bir başka mecra hemen hemen yok.

Eğer sağlık sektöründeyseniz ve podcast’e ilginiz varsa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmayı göze alabiliyorsanız yola çıkmak için hiç zaman kaybetmeyin! Yok, podcast’e ilginiz olmamla birlikte kararsızlıklar yaşıyor ve henüz vizyonunuzu netleştiremediyseniz, ne kendinizi yorun, ne de bu konuda kaynağınızı boşa harcayın…

Ta ki, farkındalığınız ve iş planınız yerli yerine oturana dek!


Bireysel ve kurumsal profesyonel podcast yayınlarında desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Sosyalink Podcast Agency, uzman ekibiyle birlikte sizin ve markanız için çözümler üretmeye hazır. Bireysel ve kurumsal (markalı podcast) podcast’ler ile kurumiçi (dahili) sesli içerik çözümleri ve projelerinde bilgi ve teklif almak için bize bilgi@sosyalink.net e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.